Talvikokous 2024

Talvikokous 2024

Aika                    31.1.2024         klo 18 -                                                                                Paikka                Jahtimaja

Asiat

        1. Kokouksen avaus

        Jani Alila avasi kokouksen klo 18:00

 

         2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

         Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila

         Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka

 

        3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 hlö ja ääntenlaskijat 2 hlö

        Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

        Pekka Komulainen ja Arto Taskila.

 

        4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

        Todettiin.

 

        5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

        Hyväksyttiin.

 

        6. Seuran toimintakertomuksen vuodelta 2023 esittäminen ja hyväksyminen

        Esitettiin ja hyväksyttiin.

 

        7. Seuran tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen                                        vuodelta 2023 ja päätetään tilien hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

        Esitettiin ja hyväksyttiin. Tilikauden tulos + 11 664,76 €

 

        8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille                                              tilivelvollisille

        Vastuuvapaus hyväksyttiin.

 

        9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

        Puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

 

       10. Toimitetaan johtokunnan varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten                                            tilalle ( 3 vuotta) ja varajäsenten vaali ( 1 vuosi).

       Erovuorossa Jere Lahtinen ja Asko Kalliokoski

       Johtokunnan jäseniksi valittiin Jere Lahtinen ja Asko Kalliokoski.

       Varajäsenet 2023 Jukka Kettukangas ja Hannu Mathlin

       Johtokunnan varajäseniksi 2024 valittiin Jukka Kettukangas ja Hannu Mathlin.

 

       11. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten                                       varajäsenten vaalit

       Toiminnantarkastajiksi valittiin

       Martti Kettukangas, varalle Mikko Tapio

       Risto Kääriäinen, varalle Aarne Peltonen

 

      12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2024

       Vahvistettiin.

 

      13. Vahvistetaan vuoden 2024 tulo- ja menoarvio

       Vahvistettiin.

 

      14. Määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet ja mahdollisen                                                             riistanhoitovelvoitemaksun suuruudesta

       Johtokunnan esitys, 20 pistettä a’ 7.5 €

       Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

                         

      15. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2024

      Johtokunnan esitys:

      Liittymismaksu 70 € ja jäsenmaksu 40 €.

      Alle 18 vuotiailta liittymismaksu 0 €.

      SML jäsenmaksu maanomistajat 20 € ja maksaville jäsenille 25 €

      Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

     16. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilöt piirikokouksiin

      Johtokunnan esitys:

 • SML:n Oulun piirin vuosikokous, Kilpailujaos valitsee.
 • Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokous, Kenneljaos valitsee.

     Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

     17. Muut asiat

     Jaostojen vetäjiksi johtokunta esittää:

 • Hirvijaos, Asko Kalliokoski
 • Kenneljaos, Juha Ahola
 • Kilpailujaos, Jouko Rautio
 • Riistanhoitojaos, Petri Jussinniemi
 • Rakennusjaos, Osmo Järvelä

      Muita johtokunnan esityksiä:

 • Matkakorvaus, 0.35 €/km
 • Osallistumismaksun seura maksaa vain PSM- ja SM- edustuskisoista
 • Pienpetojen talkoopisteet kettu, minkki, supikoira, näätä, mäyrä, hilleri ja kärppä
 • Ilvespyynti on luvanvaraista toimintaa ja johtajat on nimetty luvassa erikseen.
 • Villisika- ja petopyynnissä naapuriseuran jäsen voi seurata ja pyytää oman seuransa alueeltaan lähtenyttä eläintä Jahtimiesten metsästysalueelle.
 • Kaurispukin kevätmetsästys sallitaan.
 • Hyväksytään johtokunnalle valtuutus päättää Jahtimiesten osallistuminen Raahen RHY:n ja muiden metsästysseurojen järjestämiin yhteispyynteihin.

     Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

 

     18. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei                                         kuitenkaan voida tehdä päätöstä

      Vesivahinkoremontti on valmis ja käytiin läpi rahoitustilanne. 

 

 

     19. Kokouksen päättäminen

      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:56

     

 

      Jani Alila                                       Markku Honka

      Puheenjohtaja                              Sihteeri

 

      Arto Taskila                                   Pekka Komulainen

     Pöytäkirjantarkastaja                     Pöytäkirjantarkastaja