Kesäkokous 2018

Kesäkokous 2018 Pöytäkirja

Aika                    6.8.2018           klo 18 -                                                                              Paikka                Jahtimaja

Asiat

 1. Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen klo 18.02

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

 1. Kokousvirkailijoiden valinta, puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila

Sihteeriksi valittiin Markku Honka

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Asko Kalliokoski ja Juha Ahola.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin

 1. Villisian seurojen välisen yhteispyynnin sääntöjen hyväksyminen

Johtokunnan esitys:

Säännöt voimassa yhteispyynnissä.

Seuran metsästysalueella on lain mukainen villisian metsästys sallittua seuran jäsenille.

 

Johtokunnan esitys ja säännöt hyväksyttiin.

 

 1. Saaliskiintiö kanalinnuille ja pyyntiaika

Kiintiö: 2 teertä, metso rauhoitettu, pyyllä ei rajoitusta.

Pyyntiaika on valtion pyyntiaika.

 1. Saaliskiintiö jänikselle

Jänikselle ei kiintiöitä.

 1. Pienriistan ja kauriin rauhoitusalueet

Johtokunnan esitys:

Ahtimuksentie – pururata – Honganpalontie – Kangastie – Lampitie – Ketunperäntie – Kirkkoluodontie – Haaksiluodonmäki – 8-tien merenpuoli rauhoitetaan koko kaudeksi.

Esitys hyväksyttiin.

OmaRiista.fi kautta pääsee seuran sivuille ja pienriistan metsästysalueen kartan saa sieltä näkyviin. Kun jäsen ilmoittaa sihteerille metsästäjänumeronsa niin hänet voidaan liittää tähän seuran linkkiin.

 

 1. Vesilinnun rauhoitusalueet

Johtokunnan esitys:

Pienriistan rauhoitusalue pois lukien merialue + Piehingin yhteisalue.

Yhteisalueeseen kuuluu Tammakari, Peltomatala ja Lahdenperä.

Esitys hyväksyttiin.

 1. Hanhen aikaistettu peltopyynti

Pyynti sallittu pelloilta.

8-tien merenpuoli on rauhoitettu.

 1. Johtokunnalle annetaan valtuudet muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

Hyväksyttiin.

 1. Kauriin metsästys, kiintiöt

Johtokunnan esitys:

1 kauris/jäsen, Johtokunnalla oikeus keskeyttää pyynti.

Yhteyshenkilö on Timo Vähäsarja. Hänelle ilmoitus kaadosta.

Kaataja huolehtii kaatoon liittyvistä velvoitteista.

Kevään 2019 kaurispukin pyynnistä päätetään Talvikokouksessa 2019.

 

Esitys hyväksyttiin.

 1. Metsästyslupien myynti

Johtokunnan esitys:

Jäsenen vieraalle päivälupa 10 €, alle 18 vuotiailla ei lupamaksua. Lupia myydään netin kautta ja johtokunnan jäseniltä.

Seuran alueella voidaan järjestää vieraille ns. pitkä koe, koemaksu 20 €, tuomarina seuran jäsen. Kokeesta on ilmoitettava yhdyshenkilölle. Hirvikokeessa yhdyshenkilö Jukka Kettukangas, ajokokeessa Juha Ahola Koskela.

Muu harjoittelu vierasluvalla ja seuran jäsen mukana.

 

Sorsastuslupia myydään vain Haapajärven tekoaltaalle. Lupamaksu 30€/kausi. Myynti netin kautta sekä Unto Kellola ja Markku Honka.

 

Esitys hyväksyttiin.

 1. Koemaastot
  Kesäkokoukseen mennessä anotut maastot myönnetään:

Piehinki:

 • 19.10. ajokoe, 2 maastoa
 • 19.1.2019 ajokoe, 2 maastoa

Pattijoki:

 • 22.9, vesilintumaasto
 • 30.9, ajokoe 2 maastoa
 • 10.11, ajokoe 2 maastoa
 • 8.12. ajokoe 2 maastoa
 • 2.2.2019 ajokoe 2 maastoa

Ruukki:

 • 22.9. Tracker Lakeus CUP hirvenhaukut
 • 23.9. Tracker Ajot

Rannikon Haukut

 • 17.11., KV-hirv. 2 maastoa

Oma koe

 • 5.10, hirv

 

 1. Paikallisten metsästysseurojen nuorisoyhteistyö

Johtokunnan esitys:

Aloitetaan yhteistyö lähialueen metsästysseurojen kanssa. Seurat vuorollaan järjestävät eräaiheisen tapahtuman nuorisolle.

Seuran yhteyshenkilöinä toimivat Jani Alila ja Jere Lahtinen.

Esitys hyväksyttiin.

 1. Muut asiat

Suurpetoyhdyshenkilölle ilmoitetaan havainnot ja mahdolliset eläinvahingot.

Suurpetoyhdyshenkilöiksi valittiin Osmo Järvelä puh. 045 8675904 sekä

Heikki Järvelä puh. 044 3361563.

Majan ranta-alueen kunnostus

Luotiaseen käyttö tekoaltaalla on kielletty

Pysäköinnit ja ajelut metsä- ja peltoteillä
Metsästys viljapeltojen läheisyydessä (viljoja ei ole korjattu)
Siisteys metsästysmailla, hylsyt kerätään pois.
Joulun pyhät rauhoitettu kaikelta metsästykseltä 24 - 25.12.2018

Heinäkuussa järjestetty Haukikisa onnistui hyvin. Kisa järjestetään myös kesällä 2019.

Pöksylässä on tarjolla talkoita polttopuunteon merkeissä.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Jani Alila päätti kokouksen klo 18.42.

Jani Alila                                                   Markku Honka

Puheenjohtaja                                                Sihteeri

 

Asko Kalliokoski                                        Juha Ahola

Pöytäkirjantarkastaja                                 Pöytäkirjantarkastaja