Talvikokous 2022

 

 

Talvikokous 2022

Aika                    16.3.2022         klo 18 - 

Paikka                Jahtimaja

Asiat

 

1. Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen klo 18:00

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila

Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka

 

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 hlö ja ääntenlaskijat 2 hlö

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

Matti Kortessalo ja Veikko Määttä.

 

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

 

6. Seuran toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen

Hyväksyttiin.

 

7. Seuran tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Käytiin läpi seuran tilinpäätös vuodelta 2021.

Luettiin toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2021 tilintarkastuksesta.

Hyväksyttiin tilinpäätös.

Vuoden 2021 tilikauden tulos - 4503.82 €

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 

9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Jani Alila.

 

10. Toimitetaan johtokunnan varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ( 3 vuotta) ja varajäsenten vaali ( 1 vuosi).

 

Erovuorossa Unto Kellola ja Marko Taskila

Johtokunnan jäseniksi valittiin Unto Kellola ja Marko Taskila.

 

Varajäsenet 2021 Jukka Kettukangas ja Hannu Mathlin

Johtokunnan varajäseniksi vuodelle 2022 valittiin Jukka Kettukangas ja Hannu Mathlin.

 

11. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaalit

Toiminnantarkastajaksi valittiin:

Risto Kääriäinen ja hänen varajäseneksi valittiin Mikko Tapio.

Martti Kettukangas ja hänen varajäseneksi valittiin Aarne Peltonen.

 

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2022

Suunnitelmat vahvistettiin.

 

13. Määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet ja mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun suuruudesta

Johtokunnan esitys, 20 pistettä a’ 7.5 €

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

14.  Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2022

Johtokunnan esitys, samat kuin vuonna 2021:

 •              liittymismaksu 70 € ja jäsenmaksu 30 €.
 •             Alle 18 vuotiaille liittymismaksu 0 €.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

15. Vahvistetaan vuoden 2022 tulo- ja menoarvio

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

 

16. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilöt piirikokouksiin

Johtokunnan esitys:

 • SML:n Oulun piirin vuosikokous, Kilpailujaos valitsee.
 • Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokous, Kenneljaos valitsee.

17. Muut asiat

Jaostojen vetäjiksi johtokunta esittää:

 • Hirvijaos, Asko Kalliokoski
 • Kenneljaos, Juha Ahola
 • Kilpailujaos, Jouko Rautio
 • Riistanhoitojaos, Petri Jussinniemi
 • Rakennusjaos, Osmo Järvelä

 

Muita johtokunnan esityksiä:

 • Matkakorvaus, 0.30 €/km
 • Osallistumismaksun seura maksaa vain PSM- ja SM- edustuskisoista
 • Pienpetojen talkoopisteet kettu, minkki, supikoira, näätä ja kärppä
 • ilvespyynti on luvanvaraista toimintaa ja johtajat on nimetty luvassa erikseen.
 • Villisika- ja petopyynnissä naapuriseuran jäsen voi seurata ja pyytää oman seuransa alueeltaan lähtenyttä eläintä Jahtimiesten metsästysalueelle.
 • Kaurispukin kevätmetsästys 2022 sallitaan.

Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

 

18. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Keskusteltiin Eräkummitoiminnan aktivoimisesta.

Keskusteltiin hirsiladon hankkimisesta grillikodan puuliiteriksi.

 

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:11

     

 

               Jani Alila                                                             Markku Honka

           Puheenjohtaja                                                            Sihteeri

 

         Veikko Määttä                                                       Matti Kortessalo

      Pöytäkirjantarkastaja                                           Pöytäkirjantarkastaja