Talvikokous 2021

Talvikokous 2021

Aika                    25.5.2021         klo 18 -                                                                              Paikka                Jahtimaja

Asiat

1. Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen klo 18.00.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka.

 

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 hlö ja ääntenlaskijat 2 hlö

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

Mikko Tapio ja Pentti Kumpulainen.

 

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

 

6. Seuran toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen

Jani Alila luki toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja se hyväksyttiin.

 

7. Seuran tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Jani Alila luki tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilikauden tulos  + 2195,54 €.

Tilinpäätös vahvistettiin.

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vastuuvapaus myönnettiin.

 

9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

 

10. Toimitetaan johtokunnan varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali.

Erovuorossa Jukka Kettukangas ja Mikko Kellola

Johtokunnan jäseniksi valittiin 3 vuoden ajalle Jere Lahtinen ja Asko Kalliokoski.

 

Varajäsenet 2020 Jere Lahtinen ja Asko Kalliokoski.

Johtokunnan varajäseniksi vuodelle 2021 valittiin Jukka Kettukangas ja Hannu Mathlin.

 

11. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaalit

Toiminnantarkastajiksi valittiin:

 • Risto Kääriäinen ja hänen varajäseneksi valittiin Mikko Tapio.
 • Martti Kettukangas ja hänen varajäseneksi valittiin Aarne Peltonen.

 

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2021

Vahvistettiin.

 

13. Määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet ja mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun suuruudesta

Johtokunnan esitys, 20 pistettä a’ 7.5 €

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

14. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2021

Johtokunnan esitys, samat kuin vuonna 2020.

Liittymismaksu 70 € ja jäsenmaksu 30 €.

Alle 18 vuotiailta liittymismaksu 0 €.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

15. Vahvistetaan vuoden 2021 tulo- ja menoarvio

Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021.

Vahvistettiin.

 

16. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilöt piirikokouksiin

Johtokunnan esitys:

 • SML:n Oulun piirin vuosikokous, Kilpailujaos valitsee.
 • Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokous, Kenneljaos valitsee.

Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

 

17. Muut asiat

Johtokunnan esitys:

 • Matkakorvaus, 0.30 €/km
 • Pienpetojen talkoopisteet kettu, minkki, supikoira, näätä ja kärppä
 • Osallistumismaksun seura maksaa vain PSM- ja SM- edustuskisoista

 

Jaostojen vetäjiksi johtokunta esittää:

 • Hirvijaos, Asko Kalliokoski
 • Kenneljaos, Juha Ahola
 • Kilpailujaos, Jouko Rautio
 • Riistanhoitojaos, Petri Jussinniemi
 • Rakennusjaos, Osmo Järvelä
 • Huvijaos, Matti Kortessalo
 • Eräkerho, Jani Alila

Vuoden 2020 riistanhoitovelvoitteeksi muutetaan 10 pistettä koronan aiheuttamien kokoontumisrajoituksien vuoksi.

Ilvespyynti on luvanvaraista toimintaa ja johtajat on nimetty luvassa erikseen.

Villisika- ja petopyynnissä naapuriseuran jäsen voi seurata ja pyytää oman seuransa alueeltaan lähtenyttä eläintä Jahtimiesten metsästysalueelle.

Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

 

18. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Majan ilmalämpöpumpulle nimetään huoltotehtävistä vastaava henkilö.

Esitys: Pienpetopyyntiin ei vieraan tarvitse lunastaa vieraslupaa. Asia käsitellään kesäkokouksessa.

 

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

     

 

  Jani Alila                                                       Markku Honka

Puheenjohtaja                                                       Sihteeri

 

      Mikko Tapio                                             Pentti Kumpulainen

Pöytäkirjantarkastaja                                   Pöytäkirjantarkastaja