Kesäkokous 2020

Kesäkokous 2020

Aika                    7.8.2020           klo 18 - 

Paikka                Jahtimaja

Asiat

      1. Kokouksen avaus

         Jani Alila avasi kokouksen klo 18:03.

      2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

          Todettiin.

      3. Kokousvirkailijoiden valinta, puheenjohtaja, sihteeri,

          pöytäkirjantarkastajaa,  2 ääntenlaskijaa

          Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

          Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka.

          Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Aarne                                          Peltonen ja Kirsti Lievonen.

      4. Esityslistan hyväksyminen

          Hyväksyttiin.

     5. Saaliskiintiö kanalinnuille ja pyyntiaika

          Kiintiö/jäsen: 5 teertä, 1 UrosMetso. Pyylle ei kiintiötä.

          Pyyntiaika: Valtion virallinen metsästysaika.

     6. Saaliskiintiö jänikselle

         Ei kiintiötä.

     7. Hanhen aikaistettu peltopyynti

         Pyynti sallittu pelloilta.

         8-tien merenpuoli on rauhoitettu.

      8. Kauriin metsästys, kiintiöt

         1 kauris/jäsen, Johtokunnalla oikeus keskeyttää pyynti.

         Yhteyshenkilö on Timo Vähäsarja. Hänelle tehdään ilmoitus kaadosta.

           Kaataja huolehtii kaatoon liittyvistä velvoitteista, mm. kaatoilmoitus 7 vrk.n                                     kuluessa Omariistaan ja seuran yhteyshenkilölle. Lisätietoja Omariistassa ja                                 seuran nettisivuilla.

           Kevään 2021 kaurispukin pyynti on sallittua.

     9. Pienriistan ja kauriin rauhoitusalueet

          Ahtimuksentie – pururata – Honganpalontie – Kangastie – Lampitie –                                            Ketunperäntie – Kirkkoluodontie – Haaksiluodonmäki – 8-tien merenpuoli                                      rauhoitetaan koko kaudeksi.

         Pienpetoja saa pyytää 8-tien merenpuolellakin.

         Kaivosalueen rauhoitus. Johtokunnalla on oikeus muuttaa kaivosalueen                                         rauhoitusaluetta tilanteen mukaan.

         Teeren rauhoitus Ispinän alueella aamuisin klo 12:00 saakka.

         Seuran nettisivuilla on kartta pienriistan metsästysalueesta.

         OmaRiista.fi kautta voi ladata metsästysalueet. Kun jäsen ilmoittaa sihteerille                               metsästäjänumeronsa niin hänet voidaan liittää tähän seuran linkkiin.

    10. Vesilinnun rauhoitusalueet

          Pienriistan rauhoitusalue pois lukien merialue + Piehingin yhteisalue.

          Yhteisalueeseen kuuluu Tammakari, Ulkolippu, Peltomatala ja Lahdenperä.

     11.Villisian metsästys

          Villisian metsästyssäännöt ovat voimassa seurojen välisessä yhteispyynnissä.

          Seuran metsästysalueella on lain mukainen villisian metsästys sallittua seuran                              jäsenille.

    12. Johtokunnalle annetaan valtuudet muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

          Hyväksyttiin.

   13. Metsästyslupien myynti

         Jäsenen vieraalle päivälupa 10 €, alle 18-vuotiailta ei lupamaksua. Lupia myydään                       netin kautta ja johtokunnan jäseniltä.

         Seuran alueella voidaan järjestää vieraille ns. pitkä koe, koemaksu 10 €, tuomarina                        seuran jäsen. Kokeesta on ilmoitettava yhdyshenkilölle. Hirvikokeessa                                          yhdyshenkilö on Jukka Kettukangas, muissa kokeissa Juha Ahola.

         Muu vieraiden harjoittelu tapahtuu vierasluvalla ja seuran jäsen on mukana.

          Sorsastuslupia myydään vain Haapajärven tekoaltaalle. Lupamaksu 30€/kausi.                            Myynti on netin kautta.

    14. Koemaastot
          Kesäkokoukseen mennessä anotut maastot:

          Piehinki:

 • 9.10. ajokoe,  1 maasto
 • 28.11. ajokoe, 2 maastoa
 • 13.2.2021 ajokoe, 1 maasto

         Suomen Basset-kerho:

 • 15. – 16.08. Mejä

         Pattijoki:

 • 26.09. ajok, 2 -3 maastoa
 • 27.09. ajok, 2 -3 maastoa
 • 07.11. ajok, 2 -3 maastoa
 • 05.12. ajok, 2 -3 maastoa
 • 06.02.2021 ajok, 2 -3 maastoa

         Yppäri:

 • 12.09. ajok, 2 -3 maastoa
 • 16.10. ajok, 2 -3 maastoa
 • 12.12. ajok, 2 -3 maastoa
 • 30.12. ajok, 2 -3 maastoa
 • 16.01.2021 ajok, 2 -3 maastoa  KANSAINVÄLISET ”ERÄMIESAJOT”(TÄRKEÄ!)
 • 28.02.2021, ajok, 2 -3 maastoa

          Liminka – Temmes Metsästysyhdistys, piirinmestaruuskoe:

 • 23.10. HIRV, 2 maastoa

          Ruukki:

 • 19.09. ajok, Trackerkisa
 • 03.10. ajok Beagle PM
 • 5.12. HIRV

          Oulainen:

 • 06.12. HIRV

          Omat kokeet:

 • 19.09. Draj
 • 05.10. Hirv
 • 31.10. DraJ
 • 22.11. Ajok
 • 19.12. Draj
 • 20.02.2021 Draj

          Em. koemaastoanomukset hyväksyttiin.

    15. Paikallisten metsästysseurojen nuorisoyhteistyö

          Aloitetaan yhteistyö lähialueen metsästysseurojen kanssa. Seurat vuorollaan                                järjestävät eräaiheisen tapahtuman nuorisolle.

          Seuran yhteyshenkilöinä toimivat Jani Alila ja Jere Lahtinen.

    16. Suurpetoyhdyshenkilö

          Suurpetoyhdyshenkilöiksi valittiin Osmo Järvelä ja Heikki Järvelä

          Suurpetoyhdyshenkilölle ilmoitetaan havainnot ja mahdolliset eläinvahingot.

     17. Muut asiat

           Luotiaseen käyttö tekoaltaalla on kielletty

           Pysäköinnit ja ajelut metsä- ja peltoteillä
           Metsästys viljapeltojen läheisyydessä (viljoja ei ole korjattu)
          Siisteys metsästysmailla, hylsyt kerätään pois.
          Joulun pyhät ovat rauhoitettu kaikelta metsästykseltä 24. - 25.12.2020

          Muistutetaan, että noudatetaan metsästyslain ja – asetusten mukaisia etäisyyksiä                        asutuksesta ja ajoneuvoista.

     18. Kokouksen päättäminen

           Kokouksen puheenjohtaja Jani Alila päätti kokouksen klo 18:48

 

 

           Jani Alila                                  Markku Honka  

          Puheenjohtaja                             Sihteeri

 

 

             Kirsti Lievonen                         Aarne Peltonen

              Pöytäkirjantarkastaja            Pöytäkirjantarkastaja