Talvikokous 2020

Talvikokous 2020

Aika                    29.1.2020         klo 18 -                                                                              Paikka                Jahtimaja

Asiat

1. Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen klo 18.00.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Ramstedt.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka.

 

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 hlö ja ääntenlaskijat 2 hlö

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

Jouni Heikkinen ja Matti Kortesalo.

 

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

 

6. Seuran toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen

Jani Alila luki toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja se hyväksyttiin.

 

7. Seuran tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Anne Kääriäinen esitti tilinpäätöksen ja taseen sekä luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilikauden tulos – 359,80 €.

Tilinpäätös vahvistettiin.

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vastuuvapaus myönnettiin.

 

9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

 

10. Toimitetaan johtokunnan varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali.

Erovuorossa Risto Kääriäinen ja Petri Jussinniemi

Johtokunnan jäseniksi valittiin 3 vuoden ajalle Osmo Järvelä ja Petri Jussinniemi.

 

Varajäsenet 2019 Jarmo Riihijärvi ja Asko Kalliokoski

Johtokunnan varajäseniksi vuodelle 2020 valittiin Asko Kalliokoski ja Jere Lahtinen.

 

11. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaalit

Toiminnantarkastajiksi valittiin:

 •  Risto Kääriäinen ja hänen varajäseneksi valittiin Aarne Peltonen.
 • Martti Kettukangas ja hänen varajäseneksi valittiin Lauri Ylihautala.

 

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2020

Vahvistettiin.

 

13. Määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet ja mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun suuruudesta

Johtokunnan esitys, korotus 2.5 € , 20 pistettä a’ 7.5 €

Äänestystulos:

 • 18 ääntä johtokunnan esitykselle, 20 pistettä a´7.5 €
 • 8 ääntä esitykselle maksu ennallaan, 20 pistettä a´5€.

Päätettiin maksuksi 20 pistettä a´7.5 €.

 

14. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2020

Johtokunnan esitys, samat kuin vuonna 2019.

Liittymismaksu 70 € ja jäsenmaksu 30 €.

Alle 18 vuotiailta liittymismaksu 0 €.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

15. Vahvistetaan vuoden 2020 tulo- ja menoarvio

Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2020.

Vahvistettiin.

 

16. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilöt piirikokouksiin

Johtokunnan esitys:

 • SML:n Oulun piirin vuosikokous, Kilpailujaos valitsee.
 • Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokous, Kenneljaos valitsee.

Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

 

17. Muut asiat

Johtokunnan esitys:

 • Matkakorvaus, 0.30 €/km
 • Pienpetojen talkoopisteet kettu, minkki, supikoira, näätä ja kärppä
 • Osallistumismaksun ja matkakorvauksen seura maksaa vain PSM- ja SM- edustuskisoista

 

Jaostojen vetäjiksi johtokunta esittää:

 • Hirvijaos, Asko Kalliokoski
 • Kenneljaos, Juha Ahola
 • Kilpailujaos, Jouko Rautio
 • Riistanhoitojaos, Petri Jussinniemi
 • Rakennusjaos, (Risto Kääriäinen), valittiin Osmo Järvelä
 • Huvijaos, Matti Kortessalo
 • Eräkerho, Jani Alila

Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

Ilvespyynti on luvanvaraista toimintaa ja johtajat on nimetty luvassa erikseen.

Villisika- ja petopyynnissä naapuriseuran jäsen voi seurata ja pyytää oman seuransa alueeltaan lähtenyttä eläintä Jahtimiesten metsästysalueelle.

 

18. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Ryhmänäyttely on 2.8.2020 Raahen Hiihtomajalla.

 

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

     

 

Pentti Ramstedt                                               Markku Honka

Puheenjohtaja                                                       Sihteeri

 

Jouni Heikkinen                                              Matti Kortesalo

Pöytäkirjantarkastaja                                   Pöytäkirjantarkastaja