Talvikokous 2019

Talvikokous 2019

Aika                    30.1.2019 klo 18 -

Paikka                Jahtimaja

Asiat

 

 1. Kokouksen avaus

         Jani Alila avasi kokouksen klo 18.00.

 

     2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

          Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

          Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka.

 

     3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 hlö ja ääntenlaskijat 2 hlö

         Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

         Aarne Peltonen ja Kirsti Lievonen.

 

     4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

         Todettiin.

 

      5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

          Hyväksyttiin.

 

      6. Seuran toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen

           Jani Alila luki toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja se hyväksyttiin.

 

      7. Seuran tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon   esittäminen edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

            Anne Kääriäinen esitti tilinpäätöksen ja taseen sekä luki toiminnantarkastajien   lausunnon.

            Tilikauden tulos – 1699.28 €

            Tilinpäätös vahvistettiin.

 

      8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

           Vastuuvapaus myönnettiin.

 

      9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

          Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

 

     10. Toimitetaan johtokunnan varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali.

           Erovuorossa Asko Kalliokoski ja Timo Vähäsarja

           Johtokunnan jäseniksi valittiin 3 vuoden ajalle Unto Kellola ja Marko Taskila.

 

           Varajäsenet 2018 Jarmo Riihijärvi ja Unto Kellola

            Johtokunnan varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin Jarmo Riihijärvi ja Asko    Kalliokoski.

 

 

         11. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaalit

               Toiminnantarkastajiksi valittiin:

 •      Pentti Ramstedt ja hänen varajäseneksi Lauri Ylihautala.
 •      Martti Kettukangas ja hänen varajäseneksi Aarne Peltonen.

 

         12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2019

               Vahvistettiin.

 

         13. Määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet ja mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun suuruudesta

               Johtokunnan esitys, samat kuin vuonna 2018, 20 pistettä a’ 5 €

               Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

          14. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2019

                Johtokunnan esitys, samat kuin vuonna 2018.

                 Liittymismaksu 70 € ja jäsenmaksu 30 €.

                 Alle 18 vuotiailta liittymismaksu 0 €.

                 Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

           15. Vahvistetaan vuoden 2019 tulo- ja menoarvio

                 Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

                 Esitys hyväksyttiin.

 

           16. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilöt piirikokouksiin

                 Johtokunnan esitys:

 •        SML:n Oulun piirin vuosikokous, Kilpailujaos valitsee.
 •        Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokous, Kenneljaos valitsee.

                 Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

 

           17. Muut asiat

                 Johtokunnan esitys:

 •         Matkakorvaus, 0.30 €/km
 •         Pienpetojen talkoopisteet kettu, minkki, supikoira, näätä ja kärppä
 •         Osallistumismaksun ja matkakorvauksen seura maksaa vain PSM- ja SM-        edustuskisoista

                  Jaostojen vetäjiksi johtokunta esittää:

 •          Hirvijaos, Pentti Ramstedt
 •          Kenneljaos, Juha Ahola
 •          Kilpailujaos, Jouko Rautio
 •          Riistanhoitojaos, Petri Jussinniemi
 •          Rakennusjaos, Risto Kääriäinen
 •          Huvijaos, Matti Kortessalo
 •          Eräkerho, Jani Alila

                  Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

                  Ilvespyynti on luvanvaraista toimintaa ja johtajat on nimetty luvassa erikseen.

                  Villisika- ja petopyynnissä naapuriseuran jäsen voi seurata ja pyytää              seuransa alueeltaan lähtenyttä eläintä Jahtimiesten metsästysalueelle.

 

         18. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

                Seuran uudet nettisivut löytyvät osoitteesta saloistenjahtimiehet.fi.

                Sivujen päivitys on vielä keskeneräinen.

                Majan piha-alueen auraus tehdään ennen talven yleisiä kokouksia.

                Pihan ranta-alueen ruoppaus ja kunnostus tehdään kesällä 2019.

                Hirvipeijaisten kestoa jatketaan klo 15.00 asti. Aamuvuoron porukka ehtii mukaan.

                 Jahtimajan yläkerran akustiikan parantamista harkitaan. Ongelmana on nyt kova kaikuminen.

                Selvitetään ilmahirvikivääriradan rakentaminen majan yläkerran tiloihin.

 

        19. Kokouksen päättäminen

              Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53

     

 

              Jani Alila                                                   Markku Honka

              Puheenjohtaja                                               Sihteeri

 

              Kirsti Lievonen                                          Aarne Peltonen

              Pöytäkirjantarkastaja                              Pöytäkirjantarkastaja

Talvikokous 2020