Talvikokous 2023

 

TALVIKOKOUS 2023

Aika                    31.1.2023         klo 18 -                                    

Paikka                Jahtimaja

Asiat

´1. Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen klo 18:03.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka.

 

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 hlö ja ääntenlaskijat 2 hlö

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

Jukka Kettukangas ja Harri Tyni.

 

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

 

6. Seuran toimintakertomuksen vuodelta 2022 esittäminen ja hyväksyminen

Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2022 ja hyväksyttiin.

 

7. Seuran tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen                    vuodelta 2022 ja päätetään tilien hyväksyminen sekä tilinpäätöksen                          vahvistaminen

Esitettiin tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto.

Päätettiin tilien hyväksyminen ja vahvistettiin tilinpäätös.

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille                            tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja tilivelvollisille.

 

9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodelle 2023

Puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila

 

10. Toimitetaan johtokunnan varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle               ( 3 vuotta) ja varajäsenten vaali ( 1 vuosi).

 

Erovuorossa Petri Jussinniemi ja Osmo Järvelä

Johtokunnan jäseniksi valittiin

Petri Jussinniemi ja Osmo Järvelä

 

Varajäsenet 2022 Jukka Kettukangas ja Hannu Mathlin

Johtokunnan varajäseniksi 2023 valittiin

Jukka Kettukangas ja Hannu Mathlin.

 

11. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten                      varajäsenten vaalit

Valittiin:

Risto kääriäinen ja varalla Aarne Peltonen

Martti Kettukangas ja varalla Mikko Tapio

 

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2023

Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2023 vahvistettiin.

 

13. Vahvistetaan vuoden 2023 tulo- ja menoarvio

Vuoden 2023 tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

 

14. Määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet ja mahdollisen                                          riistanhoitovelvoitemaksun suuruudesta

Johtokunnan esitys, 20 pistettä a’ 7.5 €

Esitys hyväksyttiin.

              

 

15. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2023

Johtokunnan esitys:

liittymismaksu 70 € ja jäsenmaksu 40 €.

Alle 18 vuotiaille liittymismaksu 0 €.

SML jäsenmaksu maanomistajat 15 € ja maksat jäsenet 20 €

Esitys hyväksyttiin.

 

16. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilöt piirikokouksiin

Johtokunnan esitys:

 • SML:n Oulun piirin vuosikokous, Kilpailujaos valitsee.
 • Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokous, Kenneljaos valitsee.

Esitys hyväksyttiin.

 

17. Muut asiat

Jaostojen vetäjiksi johtokunta esittää:

 • Hirvijaos, Asko Kalliokoski
 • Kenneljaos, Juha Ahola
 • Kilpailujaos, Jouko Rautio
 • Riistanhoitojaos, Petri Jussinniemi
 • Rakennusjaos, Osmo Järvelä

 

Muita johtokunnan esityksiä:

 • Matkakorvaus, 0.35 €/km
 • Osallistumismaksun seura maksaa vain PSM- ja SM- edustuskisoista
 • Pienpetojen talkoopisteet kettu, minkki, supikoira, näätä ja kärppä.
 • ilvespyynti on luvanvaraista toimintaa ja johtajat on nimetty luvassa erikseen.
 • Villisika- ja petopyynnissä naapuriseuran jäsen voi seurata ja pyytää oman seuransa alueeltaan lähtenyttä eläintä Jahtimiesten metsästysalueelle.
 • Kaurispukin kevätmetsästys sallitaan.

Esitykset hyväksyttiin.

Ennen seuraavien talkookorttien painatusta tarkistetaan pienpetojen talkoopisteytys uusiin kortteihin..

 

18. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei                        kuitenkaan voida tehdä päätöstä

 

 

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:17