Kesäkokous 2021

Kesäkokous 2021

Aika                    2.8.2021           klo 18 -   

Paikka                Jahtimaja

Läsnä                 30 seuran jäsentä

Asiat

1. Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen klo 18:01

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin

3. Kokousvirkailijoiden valinta, puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa,          2 ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka.

Kokouksen pöytäkirja tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Taisto Karjalainen ja Matti Kortessalo.

 

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

 

5. Saaliskiintiö kanalinnuille ja pyyntiaika

Kiintiö/jäsen: 8 teertä, 1 uros metso, pyyllä ei ole kiintiötä.

Pyyntiaika: Valtion metsästysaika.

 

6. Saaliskiintiö jänikselle

Kiintiö: Jänikselle ei ole kiintiötä.

 

7. Hanhen aikaistettu peltopyynti

Pyynti sallittu pelloilta.

8-tien merenpuoli on rauhoitettu.

 

8. Kauriin metsästys, kiintiöt

2 kaurista/jäsen, Johtokunnalla oikeus keskeyttää pyynti.

Yhteyshenkilö on Jere Lahtinen. Hänelle tehdään ilmoitus kaadosta.

Kaataja huolehtii kaatoon liittyvistä velvoitteista, mm. kaatoilmoitus 7 vrk.n kuluessa Omariistaan ja seuran yhteyshenkilölle. Lisätietoja on Omariistassa ja seuran nettisivuilla.

Kevään 2022 kaurispukin pyynti on sallittua.

Kauriin kyttäyspyynti on kielletty 100 m säteellä ruokintapaikasta.

 

9. Pienriistan rauhoitusalueet

Ahtimuksentie – pururata – Honganpalontie – Kangastie – Lampitie – Ketunperäntie – Kirkkoluodontie – Haaksiluodonmäki – 8-tien merenpuoli rauhoitetaan koko kaudeksi.

Pienpetoja sekä kauriita saa metsästää myös 8-tien meren puolella.

 

 • Kaivosalueen rauhoitus. Johtokunnalla on oikeus muuttaa kaivosalueen rauhoitusaluetta tilanteen mukaan.

 

 • Teeren rauhoitus Ispinän alueella aamuisin klo 12:00 saakka.

 

Seuran nettisivuilla on kartta pienriistan metsästysalueesta.

OmaRiista.fi kautta voi ladata metsästysalueet. Kun jäsen ilmoittaa sihteerille metsästäjänumeronsa niin hänet voidaan liittää tähän seuran linkkiin.

 

10. Vesilinnun rauhoitusalueet

Pienriistan rauhoitusalue pois lukien merialue + Piehingin yhteisalue.

Yhteisalueeseen kuuluu Tammakari, Peltomatala ja Lahdenperä.

 

11. Villisian metsästys

Villisian metsästyssäännöt ovat voimassa seurojen välisessä yhteispyynnissä.

 

Seuran metsästysalueella on lain mukainen villisian metsästys sallittua seuran jäsenille.

 

12. Johtokunnalle annetaan valtuudet muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

Hyväksyttiin.

 

13. Metsästyslupien myynti

 • Seuran jäsenen vieraalle päivälupa 10 €, alle 18 vuotiaille ei lupamaksua. Lupia myydään netin kautta ja johtokunnan jäseniltä. Vieraan saalis lasketaan isännän kiintiöön.
 • Pienpetojen metsästys seuran jäsenen vieraana ei tarvitse vieraslupaa.
 • Minkin ja supikoiran metsästys seuran alueella sallitaan myös seuraan jäsenistöön  kuulumattomille henkilöille. Metsästyksestä pitää ilmoittaa seuran johtokunnan jäsenelle.
 • Seuran alueella voidaan järjestää vieraille ns. pitkä koe, koemaksu 10 €, tuomarina seuran jäsen. Kokeesta on ilmoitettava yhdyshenkilölle. Hirvikokeessa yhdyshenkilö on Jukka Kettukangas, muissa kokeissa Juha Ahola.
 • Muu vieraiden harjoittelu tapahtuu vierasluvalla ja seuran jäsen on mukana.
 • Sorsastuslupia myydään vain Haapajärven tekoaltaalle. Lupamaksu 30€/kausi. Myynti netin kautta.

 

14. Koemaastot
Kesäkokoukseen mennessä anotut maastot:

 

Piehinki:

 • 4.12. ajokoe,  2 maastoa

 

Pattijoki:

 • 05.09. ajok, 2 -3 maastoa
 • 13.11 ajok, 2 -3 maastoa
 • 09.01.2021. ajok, 2 -3 maastoa
 • 12.02 2022. ajok, 2 -3 maastoa

 

Yppäri:

 • 02.10. ajok, PM-kokeet,2 -3 maastoa, ei hyväksytty  
 • 03.10. ajok, PM-kokeet,2 -3 maastoa, ei hyväksytty
 • 08.10. ajok, 2 -3 maastoa, (perjantai)
 • 20.11. ajok, 2 -3 maastoa
 • 18.12. ajok, 2 -3 maastoa
 • 31.12. ajok, 2 -3 maastoa (perjantai)
 • 15.01.2022 ajok, 2 -3 maastoa  KANSAINVÄLISET ”ERÄMIESAJOT”
 • 27.02.2022, ajok, 2 -3 maastoa

 

Liminka – Temmes Metsästysyhdistys, Lohkon valintakoe:

 • 05.11. HIRV, 2 maastoa

Vasankarin Metsästysseura ry:

 • 6.12. Ajok

 

Ruukki:

 • 25.9. Hirv, 2 maastoa
 • 26.9. Ajok, 2 maastoa
 • 04.12. Hirv, 2 maastoa

 

Omat kokeet:

 • 18.09. Ajok
 • 25.09. DraJ
 • 23.10. DraJ
 • 27.11. Ajok
 • 10.12. Hirv
 • 12.12. Draj
 • 22.01.2022 Draj

 

Anotut koemaastot hyväksyttiin paitsi Yppärin anomat 2. - 3.10 koemaastot.

Hylkäyksien perusteluna oli, että hirvenmetsästyksen aloitusviikonlopusta johtuen ei voida taata häiriöttömiä koemaastoja.

 

15. Paikallisten metsästysseurojen nuorisoyhteistyö

Aloitetaan yhteistyö lähialueen metsästysseurojen kanssa. Seurat vuorollaan järjestävät eräaiheisen tapahtuman nuorisolle.

Seuran yhteyshenkilöinä toimivat Jani Alila ja Jere Lahtinen.

 

16. Suurpetoyhdyshenkilö

Suurpetoyhdyshenkilöiksi valittiin Osmo Järvelä ja Heikki Järvelä

Suurpetoyhdyshenkilölle ilmoitetaan havainnot ja mahdolliset eläinvahingot.

 

17. Muut asiat

Saunamajan pukuhuoneen remontti

Luotiaseen käyttö tekoaltaalla on kielletty vesilintujen metsästyksessä.

Pysäköinnit ja ajelut metsä- ja peltoteillä
Metsästys viljapeltojen läheisyydessä (viljoja ei ole korjattu)
Siisteys metsästysmailla, hylsyt kerätään pois.
Joulun pyhät rauhoitettu kaikelta metsästykseltä 24 - 25.12.2021

Muistutetaan, että noudatetaan metsästyslain ja –asetusten mukaisia etäisyyksiä asutuksesta ja ajoneuvoista.

Keskusteltiin merialueella tapahtuvasta lokkien ja varisten pyynnistä. Rajoitetaan pyynti sallituksi 20.8. jälkeen.

 

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:05

 

Jani Alila                                                          Markku Honka

Puheenjohtaja                                                    Sihteeri

 

Matti Kortessalo                                               Taisto Karjalainen

Pöytäkirjan tarkastaja                                       Pöytäkirjan tarkastaja