Kesäkokous 2019

Kesäkokous 2019

Aika                    5.8.2019           klo 18 - 

Paikka                Jahtimaja

Asiat

1.  Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen 18:03

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

3. Kokousvirkailijoiden valinta, puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa,             2 ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

Sihteeriksi valittiin Markku Honka.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Linja ja Veikko Määttä.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Aarne Peltonen ja Kirsti Lievonen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin

5. Saaliskiintiö kanalinnuille ja pyyntiaika

 • Teeri 2 kpl kauden aikana
 • Pyy ei rajoitusta
 • Metso rauhoitettu

Metsästysaika on valtion metsästysaika,

 

6. Saaliskiintiö jänikselle

Ei kiintiöitä.

 

7. Hanhen aikaistettu peltopyynti

Pyynti sallittu pelloilta 10.8. alkaen

8-tien merenpuoli on rauhoitettu.

 

8. Kauriin metsästys, kiintiöt

Johtokunnan esitys:

1 kauris/jäsen, Johtokunnalla oikeus keskeyttää pyynti.

Yhteyshenkilö on Timo Vähäsarja. Hänelle tehdään ilmoitus kaadosta.

Kaataja huolehtii kaatoon liittyvistä velvoitteista, mm. kaatoilmoitus 7 vrk.n kuluessa Omariistaan ja seuran yhteyshenkilölle. Lisätietoja Omariistassa ja seuran nettisivuilla.

Kevään 2020 kaurispukin pyynnistä päätetään Talvikokouksessa 2020.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

9. Pienriistan ja kauriin rauhoitusalueet

Johtokunnan esitys:

Ahtimuksentie – pururata – Honganpalontie – Kangastie – Lampitie – Ketunperäntie – Kirkkoluodontie – Haaksiluodonmäki – 8-tien merenpuoli rauhoitetaan koko kaudeksi.

 

Em. rauhoitusalue 8-tien merenpuolella ei koske kauriin metsästystä.

 

Ispinän alue rauhoitetaan teeren metsästykseltä.

 

OmaRiista.fi kautta pääsee seuran sivuille ja pienriistan metsästysalueen kartan saa sieltä näkyviin. Kun jäsen ilmoittaa sihteerille metsästäjänumeronsa niin hänet voidaan liittää tähän seuran linkkiin.

 

10. Vesilinnun rauhoitusalueet

Johtokunnan esitys:

Pienriistan rauhoitusalue pois lukien merialue + Piehingin yhteisalue.

Yhteisalueeseen kuuluu Tammakari, Peltomatala ja Lahdenperä.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

11. Villisian metsästys

Johtokunnan esitys:

Villisian metsästyssäännöt ovat voimassa seurojen välisessä yhteispyynnissä.

 

Seuran metsästysalueella on lain mukainen villisian metsästys sallittua seuran jäsenille.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

12. Johtokunnalle annetaan valtuudet muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

Hyväksyttiin.

 

 

13. Metsästyslupien myynti

Johtokunnan esitys:

Jäsenen vieraalle päivälupa 10 €, alle 18 vuotiailla ei lupamaksua. Lupia myydään netin kautta ja johtokunnan jäseniltä.

Seuran alueella voidaan järjestää vieraille ns. pitkä koe, koemaksu 20 €, tuomarina seuran jäsen. Kokeesta on ilmoitettava yhdyshenkilölle. Hirvikokeessa yhdyshenkilö on Jukka Kettukangas, ajokokeessa Juha Ahola.

Muu vieraiden harjoittelu tapahtuu vierasluvalla ja seuran jäsen on mukana.

 

Sorsastuslupia myydään vain Haapajärven tekoaltaalle. Lupamaksu 30€/kausi. Myynti netin kautta sekä Unto Kellola ja Markku Honka.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

14. Koemaastot
Kesäkokoukseen mennessä anotut maastot:

Piehinki:

 • 11.10. ajokoe, 2 maastoa
 • 15.2.2020 ajokoe, 2 maastoa

 

Pohjan Karhukoirayhdistys, Narttu mestaruus, Oulainen:

 • 29.11. Hirv, 2 maastoa

 

Pohjoispohjanmaan Dreeverikerho, piirin pm-kisat:

 • 9.11.Draj, 1 maastoa( Karvosen montut)

Pattijoki

 • 22.9, ajokoe 2 maastoa
 • 9.11, ajokoe 2 maastoa
 • 1.12. ajokoe 2 maastoa
 • 1.2.2019 ajokoe 2 maastoa

Ruukki

 • 14.9. Tracker Lakeus CUP hirvenhaukut
 • 15.9. Tracker Ajot

 

Vihannin Eräinkävijät:

 • 2.11. Ajok, Pohjoispohjanmaan ajokoirakerhon mestaruuskisa

 

Rannikon Haukut

 • 16.11., KV-hirv. 2 maastoa

 

Omat kokeet:

 • 8.9, Ajok
 • 13.9, Draj
 • 30.9. Hirv
 • 5.10. DraJ
 • 30.11 Ajok
 • 28.11. Draj
 • 15.02 Draj

 

Em. koemaastoanomukset hyväksyttiin.

 

15. Paikallisten metsästysseurojen nuorisoyhteistyö

Johtokunnan esitys:

Aloitetaan yhteistyö lähialueen metsästysseurojen kanssa. Seurat vuorollaan järjestävät eräaiheisen tapahtuman nuorisolle.

Seuran yhteyshenkilöinä toimivat Jani Alila ja Jere Lahtinen.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

16. Suurpetoyhdyshenkilö

Johtokunnan esitys:

Suurpetoyhdyshenkilöiksi valitaan Osmo Järvelä ja Heikki Järvelä

 

Suurpetoyhdyshenkilölle ilmoitetaan havainnot ja mahdolliset eläinvahingot.

 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

 

17. Muut asiat

Luotiaseen käyttö tekoaltaalla on kielletty

Pysäköinnit ja ajelut metsä- ja peltoteillä


Metsästys viljapeltojen läheisyydessä (viljoja ei ole korjattu)
 

Siisteys metsästysmailla, hylsyt kerätään pois.
 

Joulun pyhät rauhoitettu kaikelta metsästykseltä 24 - 25.12.2019.

Selvitetään riistakolmiolaskennan alueen vaihtamista.

Keskusteltiin talkoihin osallistumisen hiipumisesta. Talvikokouksessa käsitellään talkoovelvoitemaksun korotuksesta.

 

18. Kokouksen päättäminen

Jani Alila päätti kokouksen 18:57.

 

Jani Alila                                                                           Markku Honka

Puheenjohtaja                                                                   Sihteeri

 

Veikko Määttä                                                                  Kari Linja

Pöytäkirjantarkastaja                                           Pöytäkirjantarkastaja