Talvikokous 2018

Talvikokous 2018 Pöytäkirja

Aika                    29.1.2018         klo 18 -                                                                            Paikka                Jahtimaja

Asiat

 1. Kokouksen avaus

Unto Kellola avasi kokouksen klo 18.04.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarne Peltonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Honka.

 

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 hlö ja ääntenlaskijat 2 hlö

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

Jere Lahtinen ja Hannu Mathlin.

 

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin.

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta 19 ja työjärjestys hyväksyttiin.

 

6. Seuran toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen

Toimintakertomus esitettiin kokouksen osallistujille ja hyväksyttiin.

 

7. Seuran tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Anne Kääriäinen esitti tilinpäätöksen ja taseen sekä luki toiminnantarkastajien lausunnon.

Tilit ja tilinpäätös vahvistettiin.

 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin.

 

9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

 

10. Toimitetaan johtokunnan varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ja varajäsenten vaali.

Erovuorossa Jukka Kettukangas ja Matti kellola

varajäsenet Jarmo Riihijärvi ja Sakari Koskela

Johtokunnan jäseniksi valittiin Jukka Kettukangas ja Mikko Kellola

Varajäseniksi valittiin Jarmo Riihijärvi ja Unto Kellola.

Jani Alilan tilalle johtokuntaan valittiin Petri Jussinniemi.

 

11. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaalit

Valittiin Pentti Ramstedt ja varajäseneksi Aarne Peltonen.

Valittiin Martti Kettukangas ja varajäseneksi Lauri Ylihautala.

 

12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2018

Vahvistettiin.

 

13. Määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet ja mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun suuruudesta

       Johtokunnan esitys, samat kuin vuonna 2017, 20 pistettä a’ 5 €

Hyväksyttiin.

 

14. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2017

Johtokunnan esitys, samat kuin vuonna 2017, liittymismaksu70 € ja jäsenmaksu 30 €.

Hyväksyttiin.

 

15. Vahvistetaan vuoden 2018 tulo- ja menoarvio

Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

Vahvistettiin.

 

16. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilöt piirikokouksiin

SML:n Oulun piirin vuosikokous, Kilpailujaos valitsee.

Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin vuosikokous, Kenneljaos valitsee.

 

17. Muut asiat

Johtokunnan esitys:

 • Matkakorvaus, 0.30 €/km
 • Pienpetojen talkoopisteet kettu, minkki, supikoira, näätä ja kärppä
 • Osallistumismaksun seura maksaa vain edustuskisoista

Jaostojen vetäjiksi johtokunta esittää:

 • Hirvijaos, Pentti Ramstedt
 • Kenneljaos, Juha Ahola
 • Kilpailujaos, Jouko Rautio
 • Riistanhoitojaos, Petri Jussinniemi
 • Rakennusjaos, Risto Kääriäinen
 • Huvijaos, Matti Kortessalo
 • Eräkerho, Marko Ukonaho

Johtokunnan esitykset hyväksyttiin.

Villisian metsästyksen yhteyshenkilöksi valittiin Asko Kalliokoski.

Ilvespyynti on luvanvaraista toimintaa ja johtajat on nimetty luvassa erikseen.

Villisika- ja petopyynnissä naapuriseuran jäsen voi seurata ja pyytää oman seuransa alueeltaan lähtenyttä eläintä Jahtimiesten metsästysalueelle.

 

18. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

 

19. Jouttisuon jäniksen metsästys

Jouttisuon jäniksen metsästyksen rauhoitus päätettiin perua kuluvan kauden loppuajaksi.

 

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10

     

            Aarne Peltonen                         Markku Honka

            Puheenjohtaja                             Sihteeri

 

Jere Lahtinen                                     Hannu Mathlin

Pöytäkirjantarkastaja                          Pöytäkirjantarkastaja