Hirvijahti

Hirvikokous 2023

Aika                    5.9.2023           klo 18:00 – ___:___                                              Paikka                Jahtimaja

Asiat

 1. Kokouksen avaus

         Jani Alila avasi kokouksen klo 18:01

 

     2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

         Puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila

         Sihteeriksi valittiin Markku Honka

 

    3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta

        Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Veikko Määttä ja Osmo Hyväri.

 

    4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

        Hyväksyttiin.

 

    5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

        Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

    6. Yhteislupa ja lupamäärät

       Yhteislupa-alueelle on myönnetty hirvilupia 70 kpl, joista pankkiin 19,5 kpl, Saloisten           Jahtimiehille 12 pyyntilupaa joista tulee 7 aikuista ja 10 vasaa.

       Naaraita 4, Uroksia 3.

       Koko yhteislupa-alueella naaraita 17, uroksia 13 ja vasoja 41.

       Pidetään tarvittaessa palaveri pankkihirvien käytöstä luvan hakijan kutsusta.

       Pidetään seurantapalaveri yhteisluvista ja pankkihirvistä.

 

   7. Hirvijohtajan valinta

       Hirvenpyynnin johtajaksi valittiin Jani Alila

 

   8. Varajohtajien valinta

       Jaoston esitys: Entiset varajohtajat

       Jaoston esitys hyväksyttiin.

 

   9. Lihanjakajat.

       Jaoston esitys lihanjakajiksi: Mikko Tapio, Osmo Järvelä ja Jani Alila.

       Jaoston esitys hyväksyttiin.

 

  10. Seuran hirvet

       Jaoston esitys:

 • Jokaiselle liharyhmälle 0,5 aikuista 1,5 vasaa.
 • Peijais- ja maanomistaja 1 hirvi.
 • Myyntiin 2 hirveä.
 • Liharyhmien tasaushirvi 1 hirvi
 • Koiramiehille 1 vasa.
 • Mönkijän käytön korvaus (lihanjakajat huolehtivat).
 • Lopullinen seuralupien määrä tulee liharyhmien lihanjaon tasaamisen perusteella.
 • Jaoston esitys, lihakassin hinta 150 €/10 kg.

        Jaoston esitykset hyväksyttiin.

 

    11. Hirvenpyyntisäännöt

         Hirvenpyynti säännöt, ei muutostarpeita.

         Omavalvontasuunnitelma, Jani Alila päivittää.

        Jani Alila kertasi oleellisimmat kohdat.

 

   12. Syksyn pyyntiasiat sekä pyyntiin osallistuminen

 • Pyynti aloitetaan lauantaina 7.10 klo 7.00.
 • Ensimmäinen viikko pyydetään koko viikko, pois lukien lihanjakopäiviä (ti ja pe). Jatkosta sovitaan aamupalavereissa.
 • Ensimmäisen viikon jälkeisten viikkojen pyynti ti ja to sekä viikonloput.
 • Pääsääntöisesti koirapyyntiä.
 • Pentukoiria voidaan kouluttaa koko pyyntikauden, myös muina kuin varsinaisina pyyntipäivinä, havaintojen mukaan.
 • Ampujaa kohden rajoitus 1 hirvi/päivä. Koiralle 1 hirvi/päivä.
 • Kaskelan alueen pyynnin ensimmäinen viikko Raahen Eräinkävijöillä.
 • Rannan puolelta sekä Pusalta voidaan pyytää vasoja peltopyyntinä. Mukana varajohtaja + vähintään 1 jäsen.
 • Villisikaa saa ampua tavattaessa.
 • Pienpetoja saa ampua pyynnin yhteydessä.

 

    13. Talkoot

 • Nylkyvajan tyhjennys on yleinen talkootapahtuma.
 • Nylkyvajan siivous ja desifiointi  3.10.2023 15:00-
 • Roskalava: Kellola Unto hoitaa
 • Kaivon tyhjennys: Järvelä Osmo, Koskela Sauli, Kääriäinen Risto hoitaa
 • Pesuaineet harjat, siivousvälineet: Järvelä Osmo, Alila Jani
 • Nosturin tarkastus: Taskila Arto
 • Peijaispaikan selvittely: Kettukangas Jukka
 • Hirvilavat maastoon.

 

 

     14. Vieraat

 • Ei tiedossa.

 

    15. Muut asiat

 • Kaivosalueen rajoitukset voimassa. Jukka Kettukangas ja Asko Kalliokoski selvittävät tämän hetkiset ilmoituskäytännöt ja rauhoitusalueet kaivosalueelle. Asiasta tiedotetaan jahdin aloituspäivänä.

          Yhteyshenkilöt kaivosalueen numeroon: Metsästyksenjohtaja, Varajohtajat.

 • Esitetään että Jukka Kettukangas toimii koiraporukan johtajana.
 • Turvallisuus ja aseenkäsittely
 • Liikkuessa pidetään aina paikannukset päällä.
 • Tilanteen lähellä, aina paikannus päällä.
 • Seuran harjoitusammunnat
 • Whatsapp ja Tracker-ryhmissä vain pyyntiin osallistujat. Viestitään vain tärkeistä asioista, ei peukutuksia.

 

     16. Osallistujien toteaminen, puhelinnumeroiden ja paperien tarkastus ja lupamaksun               kerääminen

 • Suoritettiin nimenhuuto keväällä hirvenpyyntiin ilmoittautuneiden nimilistan mukaan.
 • Syksyn pyyntiin osallistuu 60 henkilöä, lihaosuuksia on 47 kpl ja lupamaksu on pyöristettynä  40 €/lihaosuus. Maksu tulee olla maksettuna viimeistään 30.9.2023. Tilisiirtona maksettaessa käytettävä viitenumeroa 379605.
 • Tarkistettiin osallistujien metsästyslupapaperit ja kerättiin hirvilupamaksuja.

 

     17. Kokouksen päättäminen.

          Jani Alila päätti kokouksen klo 18:58

 

 

 

 

Hirvikokous 2022

Aika                    25.8.2022         klo 18:00 – ___:___       

Paikka                Jahtimaja

Asiat

1. Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen klo 18:02

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila

Sihteeriksi valittiin Markku Honka

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin.

Kellola Mikko, Kääriäinen Risto

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6. Yhteislupa ja lupamäärät

Yhteislupa-alueelle on myönnetty hirvilupia 92 kpl, joista pankkiin 14 kpl, Saloisten Jahtimiehille 16,5 pyyntilupaa joista tulee 11 aikuista ja 11 vasaa.

Naaraita 6, Uroksia 5.

Koko yhteislupa-alueella naaraita 31, uroksia 22 ja vasoja 50.

Pidetään tarvittaessa seurantapalaveri yhteisluvista ja pankkihirvistä.

 

7. Hirvijohtajan valinta

Jani Alila

 

8. Varajohtajien valinta

 Entiset varajohtajat

 

9. Lihanjakajat.

Jaoston esitys lihanjakajiksi: Mikko Tapio, Osmo Järvelä ja Jani Alila.

Jaoston esitystä kannatettu.

 

10. Seuran hirvet

Jaoston esitys: Seuran käyttöön 3–4 hirvilupaa. Nämä sisältävät myyntilihat sekä peijais- ja maanomistajalihat, sekä mönkijän käytön korvaus (lihanjakajat huolehtivat). Koiramiehille yhteensä noin vasan verran kulukorvauksena.

Lopullinen seuralupien määrä tulee liharyhmien lihanjaon tasaamisen perusteella.

Jaoston esitys, lihakassin hinta 150 €/10 kg.

Jaoston esitys hyväksyttiin.

 

11. Hirvenpyyntisäännöt

Hirvenpyynti säännöt, ei muutostarpeita.

Omavalvontasuunnitelma, Jani Alila päivittää.

Jani Alila kertasi oleellisimmat kohdat.

 

12. Syksyn pyyntiasiat sekä pyyntiin osallistuminen

Pyynti aloitetaan lauantaina 1.10 klo 7.00.

Ensimmäinen viikko pyydetään pääsääntöisesti joka päivä lihanjakopäivää ja yhtä lisäpäivää lukuun ottamatta (alustavasti ti ja pe?). Alustavasti kaavailtiin lihanjakopäiväksi seuraavaa tiistaita. Jatkosta sovitaan aamupalavereissa.

Ensimmäisen viikon jälkeisten viikkojen pyynti ti ja to sekä viikonloput.

Pääsääntöisesti koirapyyntiä.

Pentukoiria voidaan kouluttaa koko pyyntikauden, myös muina kuin varsinaisina pyyntipäivinä, havaintojen mukaan.

Ampujaa kohden rajoitus 1 hirvi/päivä. Koiralle 1 hirvi/päivä.

Kaskelan alueen pyynnin ensimmäinen viikko Saloisilla.

Rannan puolelta sekä Pusalta voidaan pyytää vasoja peltopyyntinä. Mukana varajohtaja + vähintään 1 jäsen.

 

13. Talkoot

 • Nylkyvajan siivous ja desifiointi sekä yleinen talkoo ti 27.9.2022 16:00-
 • Roskalava: Kellola Unto hoitaa
 • Kaivon tyhjennys: Järvelä Osmo, Koskela Sauli, Kääriäinen Risto hoitaa
 • Pesuaineet harjat, siivousvälineet: Järvelä Osmo, Alila Jani
 • Nosturin tarkastus: Taskila Arto
 • Peijaispaikan selvittely: Kettukangas Jukka
 • Hirvilavat. Jokainen liharyhmä tekee yhden lavan.

 

 

14. Vieraat

Ei tiedossa.

 

15. Muut asiat

Kaivosalueen rajoitukset voimassa. Jukka Kettukangas ja Asko Kalliokoski selvittävät tämän hetkiset ilmoituskäytännöt ja rauhoitusalueet kaivosalueelle. Asiasta tiedotetaan jahdin aloitus päivänä.

Yhteyshenkilöt kaivosalueen numeroon: Metsästyksenjohtaja, Varajohtajat.

Esitetään että Jukka Kettukangas toimii koiraporukan johtajana.

Hirvenpyynnissä metsästetään ainoastaan hirveä ja villisikaa, ei muita lajeja.

Turvallisuus ja aseenkäsittely

Seuran harjoitusammunnat

Whatsapp ja Tracker-ryhmissä vain pyyntiin osallistujat. Viestitään vain tärkeistä asioista, ei peukutuksia.

 

16. Osallistujien toteaminen, puhelinnumeroiden ja paperien tarkastus ja lupamaksun kerääminen

Suoritettiin nimenhuuto keväällä hirvenpyyntiin ilmoittautuneiden nimilistan mukaan.

Syksyn pyyntiin osallistuu 56 henkilöä, lihaosuuksia on 44 kpl ja lupamaksu on pyöristettynä 40 €/lihaosuus. Maksu tulee olla maksettuna viimeistään 30.9.2022. Tilisiirtona maksettaessa käytettävä viitenumeroa 379605.

Tarkistettiin osallistujien metsästyslupapaperit ja kerättiin hirvilupamaksut.

 

17. Kokouksen päättäminen.

Jani Alila päätti kokouksen klo 19:01.

 

 

Kokouksen puheenjohtaja:

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan Tarkastajat:

 

 

 

 

 

 

Kesän 2022 hirviammuntaharjoitukset 

 

Ammunnat keskiviikkoisin alkaen klo 17.00 RHY:n radalla Palokankaalla.

          1.6.   Mikko Tapio, Martti Kettukangas

         15.6.  Mikko Tapio, Osmo Järvelä 

         13.7.  Markku Honka, Anssi Karppinen

         27.7 Markku Honka, Anssi Karppinen

         10.8.  Jani Alila, Jouni Honkala

         24.8.  Jani Alila, Jouko Rautio  

 

          Mestaruuskilpailu Ke 31.8 klo 17.00.

           Hirvikävely, arviointi ja ammunta

 

 

 

Kesän 2021 hirviammuntaharjoitukset 

 

Ammunnat keskiviikkoisin alkaen klo 17.00 RHY:n radalla Palokankaalla.

          9.6.  Markku Honka, Anssi Karppinen

         23.6.  Markku Honka, Anssi Karppinen

         14.7.  Markku Honka, Anssi Karppinen

         28.7 Jouko Rautio, Osmo Järvelä

           4.8.  Mikko Tapio, Martti Kettukangas

         18.8.  Jani Alila, Jouni Honkala  

 

           Mestaruuskilpailu 26.8 klo 17.00.

           Hirvikävely, arviointi ja ammunta

 

Hirviradan vika on saatu korjattua ja ammunnat

jatkuvat 14.7.2021 alkaen klo 17:00.

 

 

Kesän 2020 hirviammuntaharjoitukset   

Ammunnat keskiviikkoisin alkaen klo 17.00 RHY:n radalla Palokankaalla.

         10.6.  Markku Honka, Jouko   Rautio

         24.6.  Jouko  Rautio, Jouni   Honkala

         15.7.  Jani   Alila, Mikko Tapio

         22.7.  Anssi  Karppinen, Jouni  Honkala Huom! päivä muuttunut

           5.8.  Osmo   Järvelä, Mikko  Tapio

         19.8.  Anssi  Karppinen, Mikko  Tapio  

 

           Mestaruuskilpailu 26.8 klo 17.00.

           Hirvikävely, arviointi ja ammunta.

Kesän 2019 Hirviammuntaharjoitukset

Ammuntaharjoituksia kesällä 2019 pidetään Palokankaalla keskiviikkoisin alkaen klo 17:00

- 5.6.  Ammunnanvalvojat Martti Kettukangas ja Jani Alila

- 26.6. Ammunnanvalvojat Jouko Rautio ja Jouni Honkala

- 17.7. Ammunnanvalvojat Jouko Rautio ja Mikko Tapio

- 24.7. Ammunnanvalvojat Anssi Karppinen ja Markku Honka

Huom! Muistakaahan uudet metsästyskorttimaksut 1.8.2019 alkaen!

- 7.8.  Ammunnanvalvojat Anssi Karppinen ja Markku Honka,

- 14.8. Ammunnanvalvojat Martti Kettukangas ja Jouko Rautio

 

Mestaruuskilpailu 28.8 KLO 17.00,

Hirvikävely tai -juoksu. arvio ja ammunta.