Kesäkokous 2023

Kesäkokous 2023

Aika                    8.8.2023           klo 18 -                                        

Paikka                Jahtimaja

Läsnä                 29 seuran jäsentä

Asiat

1. Kokouksen avaus

Jani Alila avasi kokouksen klo 18:03

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin

3. Kokousvirkailijoiden valinta, puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila

Sihteeriksi valittiin Markku Honka

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

Tauno Puoskari ja Pekka Kauppila.                               

 

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin

         

5. Saaliskiintiö kanalinnuille ja pyyntiaika

Kokouksen päätös, kiintiö/jäsen:

Teeri 5 kpl

Metso 1 kpl, koppelo rauhoitettu.

Pyylle ei kiintiötä.

Pyyntiaika on virallinen metsästysaika

 

6. Saaliskiintiö jänikselle

Kokouksen päätös, että jänikselle ei ole kiintiötä.

 

7. Hanhen aikaistettu peltopyynti

Kokouksen päätös:

Pyynti sallittu pelloilta.

8-tien merenpuoli on rauhoitettu.

 

8. Kauriin metsästys, kiintiöt

Kokouksen päätös:

2 kaurista/jäsen, Johtokunnalla oikeus keskeyttää pyynti.

Yhteyshenkilö on Jere Lahtinen. Hänelle tehdään ilmoitus kaadosta.

Kaataja huolehtii kaatoon liittyvistä velvoitteista, mm. kaatoilmoitus 7 vrk.n kuluessa Omariistaan ja seuran yhteyshenkilölle. Lisätietoja on Omariistassa ja seuran nettisivuilla.

Kevään 2024 kaurispukin pyynti on sallittua. Saalis lasketaan syksyn 2023 kiintiöön.

Kauriin kyttäyspyynti on kielletty 100 m säteellä ruokintapaikasta.

 

9. Pienriistan rauhoitusalueet

Kokouksen päätös:

Ahtimuksentie – pururata – Honganpalontie – Kangastie – Lampitie – Ketunperäntie – Kirkkoluodontie – Haaksiluodonmäki – 8-tien merenpuoli rauhoitetaan koko kaudeksi.

Pienpetoja sekä kauriita saa metsästää myös 8-tien meren puolella.

  • Kaivosalueen rauhoitus. Johtokunnalla on oikeus muuttaa kaivosalueen rauhoitusaluetta tilanteen mukaan.

 

  • Teeren rauhoitus Ispinän alueella aamuisin klo 12:00 saakka. Rauhoitus koskee syksyn metsästyskautta.

Seuran nettisivuilla on kartta pienriistan metsästysalueesta.

OmaRiista.fi kautta voi ladata seuran metsästysalueet. Jäsen ilmoittaa sihteerille metsästäjänumeronsa niin hänet voidaan liittää tähän seuran metsästysalueen ryhmään.

Kauriin ruokintapaikat on myös merkitty kartalle.

 

10. Vesilinnun rauhoitusalueet

Kokouksen päätös:

Pienriistan rauhoitusalue pois lukien merialue + Piehingin yhteisalue.

Yhteisalueeseen kuuluvat Tammakari, Peltomatala ja Lahdenperä.

 

11. Villisian metsästys

Kokouksen päätös:

Villisian metsästyssäännöt ovat voimassa seurojen välisessä yhteispyynnissä.

Seuran metsästysalueella on lain mukainen villisian metsästys sallittua seuran jäsenille.

 

12. Johtokunnalle annetaan valtuudet muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

 

13. Metsästyslupien myynti

Kokouksen päätös:

  • Seuran jäsenen vieraalle päivälupa 10 €, alle 18 vuotiaille ei lupamaksua. Lupia myydään netin kautta ja johtokunnan jäseniltä. Vieraan saalis lasketaan isännän kiintiöön.
  • Pienpetojen metsästys seuran jäsenen vieraana ei tarvitse vieraslupaa.
  • Minkin ja supikoiran metsästys seuran alueella sallitaan myös seuraan jäsenistöön kuulumattomille henkilöille. Metsästyksestä tulee ilmoittaa seuran johtokunnan jäsenelle.
  • Jäniksen metsästykseen myydään vieraille 40 € kausilupa. Metsästyksessä täytyy olla seuran jäsen vetäjänä. Vetäjänä voi olla toinen seuran jäsen eri metsästyskerralla.
  • Seuran alueella voidaan järjestää vieraille ns. pitkä koe, koemaksu 10 €, tuomarina seuran jäsen. Kokeesta on ilmoitettava yhdyshenkilölle. Hirvikokeessa yhdyshenkilö on Jukka Kettukangas, muissa kokeissa Juha Ahola.
  • Muu vieraiden koeharjoittelu tapahtuu vierasluvalla ja seuran jäsen on mukana.
  • Sorsastuslupia myydään vain Haapajärven tekoaltaalle. Lupamaksu 30€/kausi. Myynti netin kauttta

14. Hyväksytyt koemaastot

Piehinki

30.9.2023                                      AJOKpm - karsinta 2 maastoa

 

Pattijoki:

13.10.2023                                  AJOK                  yleinen 1 – 2 maastoa                          

11.11.2023                                  AJOK                  yleinen 1 – 2 maastoa                          

08.12.2023                                  AJOK                  yleinen 1 – 2 maastoa                          

13.01.2024                                  AJOK                  yleinen 1 – 2 maastoa

Yppäri

31.12.2023                                  AJOK                  yleinen  1 – 2 maastoa

27.01.2024                                  AJOK                  yleinen  1 – 2 maastoa

24.02.2024                                  AJOK                  KV Erämies-Ajot 3 – 4  maastoa

 

Pohj-Pohj. Beagle:

17.09.2023                                 BEAJ             Yhd.mestaruus1–4maastoa,

                                                                        valintakoe Rajajokiotteluun

 18.11.2023                                BEAJ             Naisten Ajovoittaja,

 

Parhalahti:

09.09.2023                                HIRV              2 maastoa

 

Ruukki:

23.09.2023                              HIRV              tutkakisa

24.09.2023                              AJOK             tutkakisa

02.12.2023                             Kettukoe         ppak:n mestaruus

09.12.2023                             HIRV              ei KVA koirat

           

Omat kokeet:

 

 

 

15. Paikallisten metsästysseurojen nuorisoyhteistyö

Aloitetaan yhteistyö lähialueen metsästysseurojen kanssa. Seurat vuorollaan järjestävät eräaiheisen tapahtuman nuorisolle.

Seuran yhteyshenkilöinä toimivat Jani Alila ja Jere Lahtinen.

 

16. Suurpetoyhdyshenkilö

Kokouksen päätös:

Suurpetoyhdyshenkilöiksi valitaan Osmo Järvelä

 Suurpetoyhdyshenkilölle ilmoitetaan havainnot ja mahdolliset eläinvahingot.

 

17. Majan rahoitusasiat

Keskusteltiin majan vesisuodattimen äkillisen rikkoontumisen aiheuttamasta vesivahingosta.

 

18. Muut asiat

Luotiaseen käyttö tekoaltaalla on kielletty vesilintujen metsästyksessä.

Pysäköinnit ja ajelut metsä- ja peltoteillä
Metsästys viljapeltojen läheisyydessä (viljoja ei ole korjattu)
Siisteys metsästysmailla, hylsyt kerätään pois.
Joulunpyhät ovat rauhoitetut kaikelta metsästykseltä 24 - 25.12.2023

Muistutetaan, että noudatetaan metsästyslain ja –asetusten mukaisia etäisyyksiä asutuksesta ja ajoneuvoista.

Muistutetaan jäseniä riistanruokintapaikkojen lakivelvoitteista.

Muistutetaan jäseniä Ruokaviraston ohjeista riistanruokintaan huomioiden mahdolliset lintuinfluenssatapaukset.

Majan sähkösopimuksen uusiminen.

 

19. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:06

 

Jani Alila                                                                              Markku Honka

Puheenjohtaja                                                                           Sihteeri

 

Pekka Kauppila                                                                       Tauno Puoskari

Pöytäkirjan tarkastaja                                                              Pöytäkirjan tarkastaja