Kesäkokous 2022

Kesäkokous 2022

Aika                    8.8.2022           klo 18 -                                                                        Paikka                Jahtimaja

Läsnä                 40  seuran jäsentä

Asiat

 1. Kokouksen avaus

           Jani Alila avasi kokouksen klo 18:00

 

      2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

         Todettiin

 

     3. Kokousvirkailijoiden valinta, puheenjohtaja, sihteeri,

         2 pöytäkirjantarkastajaa,  2 ääntenlaskijaa

         Puheenjohtajaksi valittiin Jani Alila.

         Sihteeriksi valittiin Markku Honka.

         Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin

        Juha Ahola ja Osmo Järvelä.

 

     4. Esityslistan hyväksyminen

        Hyväksyttiin

 

     5. Saaliskiintiö kanalinnuille ja pyyntiaika

         4 teertä, 1 Metso, pyylle ei kiintiötä

         Pyyntiaika: Valtion metsästysaika.

 

     6. Saaliskiintiö jänikselle

         Jänikselle ei ole kiintiötä.

 

     7. Hanhen aikaistettu peltopyynti

          Pyynti sallittu pelloilta.

          8-tien merenpuoli on rauhoitettu.

 

    8. Kauriin metsästys, kiintiöt

         2 kaurista/jäsen, Johtokunnalla oikeus keskeyttää pyynti.

         Yhteyshenkilö on Jere Lahtinen. Hänelle tehdään ilmoitus kaadosta.

         Kaataja huolehtii kaatoon liittyvistä velvoitteista, mm. kaatoilmoitus 7 vrk.n                                   kuluessa Omariistaan ja seuran yhteyshenkilölle. Lisätietoja on Omariistassa ja                                 seuran nettisivuilla.

         Kevään 2023 kaurispukin pyynti on sallittua. Saalis lasketaan syksyn 2022                                   kiintiöön.

         Kauriin kyttäyspyynti on kielletty 100 m säteellä ruokintapaikasta.

 

 

     9. Pienriistan rauhoitusalueet

         Ahtimuksentie – pururata – Honganpalontie – Kangastie – Lampitie –                                           Ketunperäntie – Kirkkoluodontie – Haaksiluodonmäki – 8-tien merenpuoli                                     rauhoitetaan koko kaudeksi.

 

          Pienpetoja sekä kauriita saa metsästää myös 8-tien meren puolella.

 

          Kaivosalueen rauhoitus. Johtokunnalla on oikeus muuttaa kaivosalueen                                        rauhoitusaluetta tilanteen mukaan.

 

         Teeren rauhoitus Ispinän alueella aamuisin klo 12:00 saakka.

 

         Seuran nettisivuilla on kartta pienriistan metsästysalueesta.

 

         OmaRiista.fi kautta voi ladata seuran metsästysalueet. Jäsen ilmoittaa sihteerille                         metsästäjänumeronsa niin hänet voidaan liittää tähän seuran metsästysalueen                             ryhmään.

         Kauriin ruokintapaikat on myös merkitty kartalle.

 

     10. Vesilinnun rauhoitusalueet

          Pienriistan rauhoitusalue pois lukien merialue + Piehingin yhteisalue.

          Yhteisalueeseen kuuluvat Tammakari, Peltomatala ja Lahdenperä.

 

       11. Villisian metsästys

          Villisian metsästyssäännöt ovat voimassa seurojen välisessä yhteispyynnissä.

          Seuran metsästysalueella on lain mukainen villisian metsästys sallittua seuran                            jäsenille.

 

     12. Johtokunnalle annetaan valtuudet muuttaa kiintiöitä ja pyyntiaikoja

           Hyväksyttiin.

 

     13. Metsästyslupien myynti

           Seuran jäsenen vieraalle päivälupa 10 €, alle 18 vuotiaille ei lupamaksua. Lupia                           myydään netin kautta ja johtokunnan jäseniltä. Vieraan saalis lasketaan isännän                         kiintiöön.

           Kokouksessa päätettiin 30 € vieraskausilupa jäniksen metsästykseen.                                           Metsästyksessä täytyy olla seuran jäsen mukana.

           Pienpetojen metsästys seuran jäsenen vieraana ei tarvitse vieraslupaa.

           Minkin ja supikoiran metsästys seuran alueella sallitaan myös seuraan                                         jäsenistöön   kuulumattomille henkilöille. Metsästyksestä pitää ilmoittaa seuran                             johtokunnan jäsenelle.

           Seuran alueella voidaan järjestää vieraille ns. pitkä koe, koemaksu 10 €,                                       tuomarina seuran jäsen. Kokeesta on ilmoitettava yhdyshenkilölle.

          Hirvikokeessa yhdyshenkilö on Jukka Kettukangas, muissa kokeissa Juha Ahola.

          Muu vieraiden harjoittelu tapahtuu vierasluvalla ja seuran jäsen on mukana.

          Sorsastuslupia myydään vain Haapajärven tekoaltaalle. Lupamaksu 30€/kausi.                            Myynti netin kautta.

 

   14. Koemaastot
         Kesäkokoukseen mennessä anotut maastot, jotka kokous hyväksyi:

 

         Piehinki:

          28.10. Ajok, 2 maastoa

 

         Pattijoki:

 • 24.9. Ajok, Aluevalinta Pm-karsinta
 • 14.10. Ajok, 2 maastoa (perjantai)
 • 12.11. Ajok, 2 maastoa
 • 28.11. Ajok, 2 maastoa (maanantai)
 • 21.1.2023 Ajok
 • 11.2.2023 Ajok

         Yppäri:

 • 21.9.  Ajok, 2 maastoa  (keskiviikko)
 • 25.11. Ajok, 2 maastoa, seuraottelu (perjantai)
 • 31.12. Ajok, 2 maastoa
 • 03.02.2023  Ajok, 2 maastoa  (perjantai)
 • 26.02.2023  Ajok, 2 maastoa

          Pohj-Pohj. Beagle:

 • 18.9. BEAJ 2 maastoa
 • 13.10. Ajok 1 – 3 maastoa
 • 3.12. BEAJ 1 – 3 maastoa

           Ruukki:

 • 18.9. HIRV
 • 25.9. Ajok
 • 5.11. Ajok Pohj-pohj. Ajokoirakerhon mestaruus
 • 3.12. Hirv.

 

        Omat kokeet:

 • 17.9. Draj
 • 21.10 Hirv, Piirinmestaruuskoe
 • 29. – 30.10 KAER
 • 26.11. Draj
 • 4.12. Draj

       Kesäkokoukseen mennessä anotut maastot, jotka kesäkokous hylkäsi:

       Yppäri:

 • 21.10.  Ajok, 2 maastoa  (perjantai)
 • 10.12.  Ajok 2 – 3 maastoa, Alapörkän Kennel vs. Meripojan Kennel
 • 21.1.2023 2 – 3 maastoa, Erämiesajot

 

        Vasankarin Metsästysseura ry:

 • 18.9.  Ajok
 • 6.12.  Ajok
 • 30.12. Ajok

 

 

     15. Paikallisten metsästysseurojen nuorisoyhteistyö

            Aloitetaan yhteistyö lähialueen metsästysseurojen kanssa. Seurat vuorollaan                                järjestävät eräaiheisen tapahtuman nuorisolle.

           Seuran yhteyshenkilöinä toimivat Jani Alila ja Jere Lahtinen.

 

     16. Suurpetoyhdyshenkilö

           Suurpetoyhdyshenkilöiksi valitaan Osmo Järvelä

           Suurpetoyhdyshenkilölle ilmoitetaan havainnot ja mahdolliset eläinvahingot.

 

     17. Muut asiat

           Luotiaseen käyttö tekoaltaalla on kielletty vesilintujen metsästyksessä.

           Pysäköinnit ja ajelut metsä- ja peltoteillä
           Metsästys viljapeltojen läheisyydessä (viljoja ei ole korjattu)
          Siisteys metsästysmailla, hylsyt kerätään pois.
          Joulunpyhät ovat rauhoitetut kaikelta metsästykseltä 24 - 25.12.2022

          Muistutetaan, että noudatetaan metsästyslain ja –asetusten mukaisia etäisyyksiä                        asutuksesta ja ajoneuvoista.

 

          Keskusteltiin WhatsApp-ryhmän perustamisesta talkoiden ilmoittamisiin.

         Aleksi Hyväri perustaa ryhmän. Laitetaan asiasta tiedote seuran nettisivuille.

 

          Keskusteltiin Hygieniapassin koulutuksista. Laitetaan seuran nettisivuille kysely                            mahdollisista halukkaista osallistujista koulutukseen.

 

          Kauriin ruokintaan seuralla on viljaa.

          Sitä käytetään vain kauriiden ruokintaan. Ruokintapaikkojen sijainnista tieto                                  seuran sihteerille.

 

          Keskusteltiin Hirvivahinkoarvioinninhenkilön koulutuksesta.

           Laitetaan seuran nettisivuille kyselyä kiinnostuksesta koulutukseen.

 

 

      18. Kokouksen päättäminen

             Jani Alila päätti kokouksen klo 19:00

 

             Jani Alila                                                       Markku Honka            

             Puheenjohtaja                                                 Sihteeri

 

             Juha Ahola                                                      Osmo Järvelä              

              Pöytäkirjan tarkastaja                                   Pöytäkirjan tarkastaja