Seurojen yhteisen villisikajahdin säännöt

VILLISIAN YHTEISPYYNNIN PYYNTISÄÄNNÖT

 

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET / ERÄSEURA KARHU.

 

Osallistuminen seurojen yhteiseen villisian metsästykseen

-  Villisian metsästykseen osallistutaan ilmoittautumalla seurakohtaisesti.

-  Osallistumisoikeus villisian metsästykseen on   osakasseurojen varsinaisilla jäsenillä, koejäsenillä ja maanomistajajäsenillä.                   

-  Pienriistakortillisilla ei osallistumisoikeutta.

-  Vieraslupia ei myönnetä villisian metsästykseen.

- Villisian metsästykseen pääsee ampujaksi hyväksymällä allekirjoituksellaan               nämä säännöt.

 

Johtajat ja varajohtajat

-   Johtajat ja varajohtajat muodostavat johtajiston.

-   Lupaosakasseurat valitsevat yhteispyyntiin metsästyksenjohtajan ja -varajohtajat.

-   Kunkin seurueen metsästyksenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä, metsästyksenvarajohtaja vastaa metsästyksestä.

-   Vuorossa ollut metsästyksenjohtaja tiedottaa metsästyksen tapahtumista.

 

Metsästäjän velvollisuudet ja oikeudet

-   Metsästykseen osallistuva huolehtii henkilökohtaisesti lupapapereista ja vastaa niistä     tarkistettaessa.

-   Metsästyksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

-   Viereisen passimiehen sijainti on tiedettävä.

-   Metsästäjä vastaa omasta laukauksestaan.

-   Jokaisella jahtiin osallistuvalla on oltava ylävartalon peittävä hyvin näkyvä ja erottuva     vaatetus esim. hirven metsästyksessä käytettävä vaatetus.

-   Villisian kaatajaksi katsotaan henkilö, joka ampuu ensimmäisen kuolettavan               laukauksen.

-   Villisian ampujalla on ensisijainen oikeus ruhoon, taljaan ja kalloon.

-   Tarvittavat näytteet toimitetaan Luonnonvarakeskukselle ( LUKE) tutkimuskäyttöön.

-   Kiistatapaukset kaatajasta tai saaliin omistuksesta ratkaisee pyynnissä oleva johtaja tai     tarvittaessa johtajisto.

 

Metsästysalue

-   Vissilsian metsästys tapahtuu seurueiden yhteismetsästyksenä pyyntiin osallistuvien metsästysseurojen pyyntialueilla.

-   Jokainen metsästysseura vastaa oman alueen metsästysoikeudesta.

 

Metsästyksen aloitus

-    Metsästyksen aloituspäivästä päättää johtajisto.

-   Seurueiden pyyntivuoroja voidaan yhdistää/jaksottaa tarvittaessa.

 

Metsästysvälineet

-    Metsästyksessä tulee käyttää aseena hirvilaillista kivääriä hirvilaillisella patruunalla ladattuna.

-    Osallistujalla on oltava voimassa oleva hirvimerkki.

                                          

 

Metsästettävä eläin

-    Metsästyksessä ammutaan vain villisikaa.

 

Koirat

-    Johtajat kartoittavat koiratilanteen omassa seurueessa.

-    Pyyntiin käytetään ensisijaisesti seurueiden jäsenien omia koiria.

-    Mikäli koiraa ei ole käytettävissä niin toisen osakasseuran jäsenen koiran      mahdollisuudesta osallistua metsästykseen päättää vuorossa oleva metsästyksenjohtaja.

-    Seurueiden ulkopuolisen henkilön koiraa ei saa tuoda pyyntiin.

-    Ajojärjestys sovitaan pyyntiaamuna.

-    Kaikkia koiria pyritään käyttämään.

-    Koiralle villisian aiheuttamasta vahingosta vastaa koiran omistaja.

 

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET  /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET.

 

Villisian pyyntiin osallistuva.

 

Olen perehtynyt laadittuihin villisian pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

Pvm:__________________

 

 

allekirjoitus:____________________________

nimen selvennys

 

leikkaa tästä

________________________________________________________________________________

 

Tämä osa seuran arkistoon

 

 

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET  /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET.

 

Villisian pyyntiin osallistuva.

 

Olen perehtynyt laadittuihin villisian pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

 

 

 

Pvm:__________________

 

 

allekirjoitus:____________________________

nimen selvennys