Metsäkauriin, villisian, hillerin ja metsähanhen saalisilmoitus

Ilmoita saaliisi sähköisesti Oma riista -palvelussa

Saaliiksi saadusta metsäkauriista, villisiasta, hilleristä ja metsähanhesta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle sähköisen palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai (metsästysasetus 5 a §). Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä.

Linkki Riista.fi sivustolle:

https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/saalislomakkeet/metsakauris_villisika_hilleri_metsahanhi_saalis/

Metsäkauriin saalisilmoitus täytyy tehdä myös kesäkokouksessa määritellylle yhteyshenkilölle seitsemän vuorokauden kuluessa.