Ilvesjahdin säännöt

YHTEISLUPA OSAKAS

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET.

ILVEKSEN PYYNTISÄÄNNÖT

Ilveksen metsästykseen osallistutaan ilmoittautumalla yhteislupa kokouksessa seurakohtaisesti.

Valitaan metsästyksen johtaja tulevalle pyyntikaudelle.

Sovitaan mahdollisesti saatujen lupien maksamisesta ja menettelystä.

Ilves metsästykseen pääsee ampujaksi hyväksymällä allekirjoituksellaan nämä säännöt.

Ilveksen metsästys tapahtuu seurueiden yhteismetsästyksenä myönnetyllä pyyntialueella.

Yhteislupa seurueiden pyyntiaikoja voidaan jaksottaa tarvittaessa.

Lupaosakkaat valitsevat seurueensa yhteyshenkilöt (johtajan ja varajohtajat), jotka muodostavat

johtajiston.

Lupaosakkaiden ilmoitettava yhteyshenkilöt (johtajat ja varajohtajat) metsästyksen johtajalle.

Metsästyksen johtaja vastaa metsästyksestä ja tiedottamisesta.

Metsästyksen aloituspäivä päätetään yhteislupa osakkaiden pitämässä yhteiskokouksessa ennen

pyynnin aloittamista. Jokainen yhteislupa (metsästysseura) osakas tekee alueellaan ennen

pyyntipäivää ilveshavainnot ja kartoittaa ne ja varmistaa että ilves on yksinäinen.

Passitukset on syytä suunnitella eri alueille valmiiksi.

Metsästyksestä ilmoitetaan yhteyshenkilöiden toimesta sovitulla tavalla tunti ennen pyynnin alkua,

kun jälkiseurannan perusteella kaatoluvan mukainen yksilö on sopivalla metsästysalueella.

Passipaikat voidaan arpoa pitää ne voimassa johtajiston päättämän halutun ajan.

Metsästyksessä tulee käyttää aseena haulikkoa, joka on vähintään 12 kaliperiä.

Haulikoko tulee olla 3,5-4,5 mm.

Ampumamatka saa olla maksimissaan (enintään) 30 m.

10§

Metsästyksessä ammutaan vain yksittäistä ilvestä, ja pyyntipäivänä ei pyyntialueella ammuta muita

eläimiä.

11§

Ilveksen kaatajaksi katsotaan henkilö, joka ampuu ensimmäisen kuolettavan laukauksen.

1

12§

Metsään haavoittuneena jääneestä ilveksestä on viipymättä ilmoitettava lähimmälle poliisille.

13§

Metsästyksenjohtaja vastaa metsästyksen tuloksen tiedottamisesta medialla ym.

14§

Metsästykseen osallistuva huolehtii henkilökohtaisesti lupapapereista ja vastaa niistä tarkistettaessa.

15§

Metsästyksessä on noudatettava varovaisuutta. Viereisen passimiehen sijainti on tiedettävä.

Metsästäjä vastaa omasta laukauksestaan.

16§

Jokainen seurue vastaa oman alueen metsästys oikeudesta.

17§

Jokaisella jahtiin osallistuvalla on oltava ylävartalon peittävä hyvin näkyvä ja erottuva vaatetus

esim. lain mukainen hirven metsästyksessä käytettävä vaatetus.

18§

Yhteyshenkilöt kartoittavat koiratilanteen seurassa. Pyyntiin käytetään omia koiria.

Ajojärjestys sovitaan pyyntiaamuna. Kaikkia koiria pyritään käyttämään.

19§

Pyyntiluvan sekä sovitun mukaisesti ilveksen pyytäjä / ampuja ei ole oikeutta saaliiksi saatuun

ilvekseen tai osiin. Saalis toimitetaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle (RKTL)

tutkimuskäyttöön. Mahdollisen ilveksen taljan omistuksesta ja kohtalosta päättää johtajisto.

Etu asemassa on ampujan metsästysseura.

20§

Koiralle ilveksen aiheuttamasta vahingosta vastaa koiran omistaja.

21§

Ilveksen pyyntiin ilmoittautujat osallistuvat Riistakeskuksen tulevaan ilveslaskentaan.

2

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET.

Ilveksen pyyntiin osallistuva.

Olen perehtynyt laadittuihin ilveksen pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja

vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.

Pvm:__________________

allekirjoitus:____________________________

nimen selvennys

leikkaa tästä

________________________________________________________________________________

Tämä osa seuran arkistoon

OLKIJOEN ERÄMIEHET / PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA / PIEHINGIN ERÄMIEHET /

RAAHEN ERÄNKÄVIJÄT / SALOISTEN JAHTIMIEHET.

Ilveksen pyyntiin osallistuva.

Olen perehtynyt laadittuihin ilveksen pyyntisääntöihin ja ymmärtänyt niihin sisältyvät velvoitteet ja

vastuut. Hyväksyn säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.

Pvm:__________________

allekirjoitus:____________________________

nimen selvennys

3