Hirvijahdin säännöt

Saloisten Jahtimiehet ry                                                                                 

8.5.2017.                                                                                                                                                 1 / 2                         

 

 

Hirvenpyyntisäännöt

 

 

Pääsyvaatimus hirvenpyyntiseurueeseen

 

-  Ilmoittautuu hirviporukkaan kevään järjestäytymiskokouksessa.

- Tuntee metsästyslain ja asetusten määräykset                                                         hirvenmetsästyksestä.

- Voi esteettä osallistua pyyntikauden metsästykseen.

 -Ei kuulu samanaikaisesti muihin hirvenmetsästysseurueisiin.

- Sitoutuu noudattamaan seurueen ja metsästyksenjohtajan

  antamia ohjeita ja määräyksiä.

 

                  Luvat

  • Aseenkantolupa, riistanhoitomaksukuitti ja seuranjäsenkortti.
  • Hirvikoeammunta kortti.
  • Hirven metsästykseen osallistuvalla koiralla tulee olla voi-  massa oleva rokotustodistus.
  • Paperit tarkastetaan ennen metsästyksen alkamista.

 

                  Varustus

                                    - Oranssi lakki ja liivi.

 

                  Patruunat

                                    - Laillisia (suositus vähintään 11,7g). Uusia panoksia

                                       hankittaessa suositellaan uusia lyijyttömiä panoksia.

 

                  Turvallisuusohjeet / ampuminen passipaikalla

- Ase ladataan passipaikalla ja puretaan poistuttaessa     passipaikalta.

 - Tarkastetaan ampumasektorit metsästyksen johtajan tai hänen  määräämänsä varajohtajan ohjeen mukaisesti. Ampuja varmistaa, että hän on ymmärtänyt annetun ohjeen.

 - Passipaikalta ei liikuta eikä poistuta ennen kuin siihen on annettu lupa.

                                     - Ampuminen toisen passimiehen ampumasektorille kielletty.

                                                                                                                             

2 / 2

 - Päihteiden käyttö metsästyksen aikana on kielletty, vaaran aiheuttaminen päihteiden vaikutuksen alaisena johtaa seurueesta erottamiseen määräajaksi ja samalla lihaosuuden menettämiseen.

   - Koiramiehellä on aina oltava vähintään toinen jahtiseurueen henkilö mukanaan.

 - Pentukoiraksi luetaan koira joka on alle 1,5 v, eikä sille ole

    ammuttu hirveä.

                                                                                         

Eläinten tunnistaminen / ampuminen

                                    -Ammutaan vain metsästyksen johtajan määräämiä eläimiä.

                                    -Naarashirvi, jota vasa seuraa, ei saa ampua.

-Vasan tunnistaminen. Ampuja vastaa itse siitä, että hän tunnistaa hirvenvasan, jota hän ampuu.

-Ampuja vastaa itse ampumisistaan ja teoistaan viranomaisille.

 

                  Poissaolot

-Pyyntipäiviä kauden aikana pitää olla vähintään 18

 lihaosuutta kohti.

-Pyyntipäiviä saa myös osallistumalla muihin tehtäviin

 esim. peijaiset, seuran lihojen leikkaus ja muu talkootoiminta

 seurueen hyväksi.

-Poissaolon syyksi kelpaa työeste vuorolistan mukaan tai todistettava sairaus.

-Muusta poissaolosta sovittava metsästyksenjohtajan kanssa erikseen.

 

                  Velvollisuudet

- Jokainen seurueen jäsen osallistuu panoksellaan tasapuolisesti kaikkiin tehtäviin, jotka kuuluvat seurueelle, kuten saaliin nylkemiseen, peijaisten järjestämiseen, majan ja nylkyvajan  siivoukseen tai muihin sopiviin töihin.

- Hirven ampuja osallistuu saaliinsa nylkemiseen ja huolehtii

 kaatoilmoituksen johtajalle.

- Seurueen jäsenen tulee luovuttaa yhteystiedot, esim. puh.numero seurueen tiedotuksen varmistamiseksi.

 

Olen tutustunut ohjeisiin, hyväksyn ne omalta osaltani ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

                  Allekirjoitukset