Rauhoitusalueet

Teeren rauhoitusalue 2019

Kesäkokouksen päätöksellä rauhoitetaan Ispinän alue teeren metsästykseltä.

Omariistassa Seuran /lupa alue, "Pienriistan metsästys 2019, Teeren rauhoitus" karttassa on rajattu Ispinän rauhoitusalue pois sallitusta metsästysalueesta.