Rauhoitusalueet

Teeren rauhoitusalue 2020

Kesäkokouksen päätöksellä rauhoitetaan Ispinän alue teeren metsästykseltä aamuisin klo 12:00 saakka..

Omariistassa Seuran /lupa alue, "Pienriistan metsästys 2019, Teeren rauhoitus" karttassa on rajattu Ispinän rauhoitusalue pois sallitusta metsästysalueesta.

PDF-tiedostoTeeren rauhoitusalue.pdf (215 kB)
Teeren rauhoitusalue Ispinällä